Komplex feladatokkal folytatódik a Load Diffuser 2017 gyakorlat
MH 59. SzDRB Kommunikációs és Protokoll Alosztály

A „Load Diffuser 2017” gyakorlat első hetében teljesített levegő-levegő, levegő-föld feladatok után a második héten komplexebb műveletek végrehajtására került sor.

A második héten reggeli és délutáni sort repültek a pilóták. Délelőtt az összetett légi hadműveletek (COMAO - Composite Air Operations) egyes szegmenseit gyakorolták (pl. SCAR - Strike Coordination And Recconaissance - csapásmérő koordinációs és felderítési feladatok, BVR - Beyond Visual Range - látóhatáron túli támadó feladatok, CAS - Close Air Support – szárazföldi csapatok légi támogatása), majd délutánonként került sor az összetett nagy gyakorlatokra. A feladatok között szerepelt harci kutatás-mentés, felderítés, szervezett célpont megsemmisítés, „lelőtt” pilóták kimenekítése. A „lelőtt” pilótáknak lehetőségük volt gyakorolni a katapultálás, földetérés utáni eljárásrendjét is.

A gyakorlat utolsó két hetében összesen hét darab komplex feladatot kell végrehajtaniuk a pilótáknak. A „forgatókönyv” egy szimulált háborús konfliktusra épül, miszerint Magyarország területét két fiktív, egymással határos, ellenséges országra osztották. Az adott országot a kék illetőleg vörös csapat közül az egyik védeni, a másik támadni hivatott. A szerepek természetesen cserélődnek, hogy az összes résztvevőnek lehetősége legyen minden harci manőver begyakorlására.

 

Szöveg: Török Nikolett

Fotók: Dr. Toperczer István alez.