Repülésbiztonsági konferencia 2015
MH 59. SzDRB Kommunikációs és Protokoll Alosztály

Idén január 29-én került megrendezésre a Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, éves repülésbiztonsági konferenciája, amely, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy hagyományosan, az utolsó, záró esemény a januári repülésbiztonsági konferenciák sorában Pápa, Veszprém és Szolnok után.

Ez évben Dr. Benkő Tibor vezérezredest, a Honvéd Vezérkar Főnökét köszönthettük az első sorban, aki első alkalommal tisztelte meg jelenlétével konferenciánkat. Ez kivételes lehetőséget biztosított a repülőbázis számára, hiszen a legnagyobb befolyással bíró elöljáró, így közvetlenül tájékozódhatott a repülőbiztonsági munkát érintő kérdésekről, a repülés biztonsági kockázatokról, illetve azok csökkentésének módjáról.  A Vezérkar Főnök mellett Dr. Pogácsás Imre dandártábornok, a Logisztikai Csoportfőnökség főnöke, Sáfár Albert dandártábornok, az Összhaderőnemi Parancsnokság Légierő Haderőnem főnöke, valamint a Honvédelmi Minisztérium, az Összhaderőnemi Parancsnokság, az együttműködő, illetve társalakulatok, a civil szervezetek; a Nemzeti Közlekedési Hatóság és Közlekedésbiztonsági Szervezet vezetői, képviselői és természetesen a saját állományunk kijelölt tagjai is részt vettek a kiképzési év záróakkordjaként lebonyolított repülésbiztonsági fórumon.

A konferenciát Fekete Tamás alezredes, a bázis megbízott parancsnok-helyettese nyitotta meg. Ezt követően Ugrik Csaba dandártábornok, a repülőbázis parancsnokának repülésbiztonsági értékelésére került sor. A bázisparancsnok értékelésében kihangsúlyozta, nem egyszerűen az elmúlt év feladatainak ismertetéséről van szó, hanem mindazon anyagi, technikai környezet valamint feltétel rendszer elemzéséről, amelyben a repülőbiztonsági munka zajlik, és amelyek közvetve, vagy közvetlenül befolyásolják a repülés biztonságos végrehajtását.

Az értékelést követően a bázis parancsnoka oklevelet adott át Zakariás Zoltán főhadnagynak. A Repülésbiztonsági Főnökség által alapított elismerést azok kapják, akik munkájuk során közvetlen repülésbiztonsági veszélyre hívják fel a figyelmet, vagy ilyen veszélyt hárítanak el. Zakariás főhadnagy, mint az egyik leszálló repülőgép vezetője egy súlyos betonhibát észlelt és jelentett, amely a kifutópálya közepén keletkezett. Mivel a soron következő felszállások már sötétedés után folytatódtak, senki sem észlelte volna a veszélyt, csak ha megtörténik a baj. Ezért a főhadnagy a hármas sorszámmal ellátott „Repülésbiztonságért” emléklapot kapta, amelyet korábban ketten, Polonyi Zsolt zászlós és Erdélyi Sándor főtörzsőrmester érdemeltek ki. Ők mindannyian a munkájuk során tanúsított figyelmességgel hozzájárultak a repülésbiztonság fenntartásához, a repülőtechnika állapotának megóvásához, és ezáltal, aktív szerepet vállaltak egy esetleges repülőesemény megelőzésében.

A 2014-es kiképzési év parancsnoki értékelését szakmai hozzászólások és előadások követték majd a vezérkari főnök úr reflektált az elhangzottakra. Mint, ahogyan azt a repülőbázis parancsnoka bevezetőjében elmondta, ez a legjelentősebb szakmai fórum a repülős alakulatok életében. Amellett, hogy lehetőség nyílik a bázis részéről felmerülő, a repülés biztonságát érintő kérdések, minden a katonai repülésben érintett szervezet képviselője előtt elemezni, értékelni, közvetlenül kaphatunk mi is tájékoztatást a megfelelő szintekről a problémáink kezelésének lehetőségeiről.

Annak, hogy az idei évben a Honvéd Vezérkar Főnöke meghívásunkat elfogadta, megtisztelte konferenciánkat jelenlétével, nem csak egyszerűen gesztus értéke van, hanem azt mutatja, hogy az a munka, amit Kecskeméten végzünk fontos a Magyar Honvédség számára – mondta záróbeszédében a bázisparancsnok.